Præsentation af Assens Skole.

 

Assens Skole er en af Mariagerfjord Kommunes i alt 11 folkeskoler, med ca. 240 elever og 60 ansatte. Den blev grundlagt i 1901 og er i 1980 blevet udbygget med blandt andet en indskolingsafdeling. I 2002 fik skolen en renovering med 8 hjemklasser, fysik- samt natur- og tekniklokale. Det hele samlet omkring skolens mediatek, hvor eleverne hele skoletiden har adgang til materialer og computere.

 

Skolen lægger vægt på, at der er et engageret lærerkollegium, der i samarbejde internt, med elever, forældrekredsen og det lokale samfund, arbejder på at skabe et trygt miljø, hvor der er de bedste muligheder for at tilgodese den enkelte elev såvel fagligt, kreativt som socialt.

Assens Skole er en 1-sporet skole med et tæt samarbejde i hver afdeling.

0. – 3. klasse hører til indskolingsafdelingen, som har en selvstændig geografisk placering i skolen med egen legeplads. De øvrige klasser er delt op i grupper: 4. -6. klasse , 7. – 9. klasse samt  Højhuset (læs mere under: Omskolen-Højhuset) og Kridthuset (AKT-afdeling). 

 

Når eleverne skal til tandlæge foregår dette på Hadsund Kommunale Tandklinik ved Hadsund Skole. Dette medfører, at elever bliver kørt i taxa fra skolen til Hadsund og retur.

 

På Assens Skole er det af væsentlig betydning, at skolen er et trygt og overskueligt sted, hvor eleverne og det om givne samfund har lyst til at komme. Derfor er hovedindholdet i skolens ordensreglement præget af hensyntagen til hinanden.