23-10-12
Kontaktperson KB
 
 
 
Værdigrundlag
Alle har ret til et godt skoleliv!
Det ønsker vi på Assens Skole at sikre ved at prioritere værdier som:
Faglighed
Ligeværd, tolerance og gensidig respekt
Frihed og fællesskab, ansvar
Ærlighed
Selvværd - at turde, kunne og ville
Anerkendelse
Humor
 
På Assens Skole har vi følgende motto:
 
Leg + Læring = Udvikling
 
 

Vi tror, at børnenes individuelle udviklingspotentialer fremmes gennem læringsaktiviteter, der med fordel kan basere sig på leg. I de første skoleår er legen et af omdrejningspunkterne. I takt med at børnene bliver ældre og deres sans for logik og det abstrakte bliver udviklet, bliver legen mindre central. Legens betydning for læring ved de små i indskolingen, synes vi, er vigtig på Assens Skole, og med udvidet pædagogisk samarbejde deltager pædagoger i flere af timerne på 0-3. årgang.
 
Assens Skole lægger vægt på:
At skabe trygge rammer, hvor den enkelte elev får de bedste muligheder for at vokse og få et større selvværd.
Et engageret lærerkollegium som forsøger at skabe et trygt læringsmiljø, der er præget af gensidig respekt, anerkendelse og humor.
 
 
 
 
Assens Skole vægter trivsel blandt elever og medarbejdere meget højt. Et trygt undervisningsmiljø både for ansatte og elever fremmer den gode undervisning. Trygge børn, der trives, lærer mere.
 
Den der trives godt lærer godt
Den der trives godt lærer godt fra sig
Den der trives godt leder godt
 
På Assens Skole stræber vi efter, at Skole/hjemsamarbejdet skal være forpligtende og foregå i en ligeværdig dialog byggende på et højt informationsniveau.
Assens Skole er en del af et lille bysamfund på ca. 2000 indbyggere. Der er et tæt samarbejde med lokalsamfundet og dets borgere. Et samarbejde vi oplever som værdifuldt.